Oversigt i våbenhuset, set fra SV
.
Østerlarsker sten 2 (ældre foto)
.
Østerlarsker sten 2 (ældre foto)
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5135213
Sted- og lokalitetsnummer
060405-396
Anlæg
Runesten, Udateret (dateret 1025 e.Kr. - 1075 e.Kr.)

Original fredningstekst

Østerlarsker-sten 2. Runesten af granit. Stenen er 163 cm høj og 29-44 cm bred. Stenens nederste del er beskadiget og noget af den afslået efter udtagning. Indskriften er placeret på tre af stenens fire sider. Et lille båndslyngsornament afslutter et af to rammebånd. Indskriften består af en rejserformel efterfulgt af en sjæleformel. Teksten lyder oversat: ” Broder og Emund de lod rejse denne sten efter Sigmund, deres fader. Krist hjælpe hans sjæl – og Sankt Mikael og Sankta Maria”. Opbevaringssted Østerlars kirkes våbenhus.

Undersøgelseshistorie

2009
Museal rekognoscering - Kroppedal Museum, ArkæologiRunesten "Østerlarsstenen 2". Opstillet i våbenhuset. Beskrevet i folderen "Bornholmske Runesten".
2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenØsterlarsker-sten 2. Runesten af granit. Stenen er 163 cm. høj og 29-44 cm. bred. Stenen har måske været højere før brud ved udtagningen. Stenens nederste del er beskadiget og noget af den afslået efter udtagning, men det har ingen eller næsten ingen betydning for læsningen af indskriften. Indskriften er placeret på tre af stenens fire sider. Indskriften er korturordnet og indfattet i to separate rammebånd, hvis ydre rammer udgøres af stenens kant. Indskriften begynder nederst til venstre på side A og fortsætter på side B. Hvor der er skrift på begge sider af stenkanten, fremstår indskriften som ordnet i bustrofedon. Indskriften fortsætter i rammen nederst til højre på side C og afsluttes på samme side nederst til venstre. Et lille båndslyngsornament afslutter et af to rammebånd. Indskriften består som typisk for de bornholmske indskrifter af en rejserformel efterfulgt af en sjæleformel. Teksten lyder oversat: ” Broder og Emund de lod rejse denne sten efter Sigmund, deres fader. Krist hjælpe hans sjæl - og Sankt Mikael og Sankta Maria”. Fundet i muren i klokketårnet i Østerlars kirke og udtaget 16/9 1921. Opbevaringssted Østerlars kirkes våbenhus. Datering: 1025-1075 / Ældre middelalder. Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Typologisk betragtet hører den til blandt de tidlige sten i gruppen.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links