Oversigt, set fra S
.
Oversigt, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513547
Sted- og lokalitetsnummer
060405-148
Anlæg
Runesten, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Østerlars kirke. Østerlars-stenen 1. Grovkornet, grå og rød granitsten. Glat overflade. Højde ca. 150 cm, bredde (forneden) ca. 59 cm og (foroven) ca. 38 cm. Tykkelse ca. 28 cm. Et 36 x 22,5 cm stort processions- kors findes i midten af det omvendt u-formede indskrifts- bånd. Runeindskriften lyder i oversættelse: "Thykil (el. Thorkil) rejste sten .. ... søn ....". Stenen står uden for våbenhuset ved Østerlars kirke. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Runesten, som er hensat ved Vaabenhusets Dør, angående læsningen henvises til Dr. Wimmer, som 1879 besøgte Stenen.
1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningGrovkornet, grå og rød granitsten. Glat overflade. Højde ca. 150 cm, bredde (forneden) ca. 59 cm og (foroven) ca. 38 cm. Tykkelse ca. 28 cm. Et 36 x 22,5 cm stort processionskors findes i midten af det U-formede indskriftbånd. Runeindskriften lyder i oversættelse: "Thykil (el. Thorkil) rejste sten ... ... søn ..." Stenen står uden for våbenhuset ved Østerlars kirke.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunesten, 1,5 x 0,6 x 0,3 m. Opstillet ½ m V for trappesten til kirkens våbenhus med front mod S. Stenen er tilhugget i en skæv, aflang, trapezform. Sten står let skråtstillet og hælder mod N indmod våbenhuset. Øverste Ø-lige hjørne på stenen er afhugget. Gl. skade. Stenens overflade virker nedslidt. Runesten er markeret på kortet i folderen "Fortidsminder på Bornholm".
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links