Oversigt, set fra ØSØ
.
Østerlarsker sten 3 (ældre foto)
.
Østerlarsker sten 3 (ældre foto)
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5135214
Sted- og lokalitetsnummer
060405-395
Anlæg
Runesten, Middelalder (dateret 1075 e.Kr. - 1125 e.Kr.)

Original fredningstekst

Østerlarsker-sten 3. Runesten af granit. Stenen er 197 cm høj, 84 cm bred og 18 cm tyk. Sidder som overligger i Østerlars Kirkes norddør. Den øverste del af indskriften er skjult under dørkarmen. Indskriften er placeret på stenens bredside. Indskriften er indrammet i rammebånd med både ydre og indre ramme. Indskriften er en klassisk rejserformel. To brødre har rejst stenen til minde om en tredje afdød bror. Indskriften lyder i oversættelse: ” [A]rnils og Ful[h]uge de lod rejse denne sten efter Thormar, deres broder”. Sidder som overligger i Østerlars Kirkes norddør.

Undersøgelseshistorie

2009
Museal rekognoscering - Kroppedal Museum, ArkæologiRunesten "Østerlarsstenen 3". Indmuret som døroverligger i kirkens norddør. Beskrevet i folderen "Bornholmske Runesten".
2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenØsterlarsker-sten 3. Runesten af granit. Stenen er 197 cm. høj, 84 cm. bred og 18 cm. tyk. Sidder som overligger i Østerlars Kirkes norddør. Den øverste del af indskriften er skjult under dørkarmen. Stenens placering og tilstand har ikke tilladt en udtagning af stenen. Indskriften er placeret på stenens bredside. Hele stenens bredside kan ikke ses, men det er tydeligt at indskriften er indrammet i rammebånd med både ydre og indre ramme. Indskriften er konturordnet og drejer indad i spiralform. Begyndelsen har været nederst i venstre side. Indskriften er en klassisk rejserformel. To brødre har rejst stenen til minde om en tredje afdød bror. Indskriften lyder i oversættelse: ” [A]rnils og Ful[h]uge de lod rejse denne sten efter Thormar, deres broder”. Fundet i forbindelse med restaurering af kirken. Fundår 1955. Sidder som overligger i Østerlars Kirkes norddør. Datering: 1075-1125 / Ældre middelalder. Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Typologisk betragtet hører den til blandt de sene sten i gruppen.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links