Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352440
Sted- og lokalitetsnummer
040101-66
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 1000 e.Kr. - 1050 e.Kr.)

Original fredningstekst

Alsted-sten Granitsten med en højde på 140 cm og en største bredde på 75 cm. Stenen er ornamenteret med et processionskors midt på stenens bredside. Runeindskriften er placeret på den ene bredside. Oversat lyder indskriften: ”Eskil satte disse stene efter Østen og sin broder Flir, Østens søn, Adelmærke (el. Adelsværd)”. Runesten genanvendt som bygningssten i kirke. Stenen har så længe den har været kendt haft plads i Alsted kirke. På Worms tid var den indmuret i våbenhuset. Placering i kirkens skib.

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenMatr. nr. 66, Alsted By, Alsted. Runesten genanvendt som bygningssten i kirke. Stenen har så længe den har været kendt haft plads i Alsted kirke. På Worms tid var den indmuret i våbenhuset. Placering i kirkens skib. Datering 1000-1050 - Overgangen vikingetid/middelalder. Fundet før 1943. Granitsten med en højde på 140 cm. og en største bredde på 75 cm. Stenen er ornamenteret med et processionskors midt på stenens bredside. Runeinskriften er placeret på den ene bredside – indskriften begynder nederst i venstre side. Runeindskriften lyder: ”?skæll satti s[t]ena þessi æftiR ?sten ok FliR, broður sinn, sun ?ste[n]s, Aðalmæ[r]ki/Aðalm?ki”. Oversat lyder indskriften: ”Eskil satte disse stene efter Østen og sin broder Flir, Østens søn, Adelmærke (el. Adelsværd)”. Andetleddet i afdødes tilnavn Aðalmærki er dels forklaret som neutrumsordet mærki, 'mindesmærke' eller måske mere sandsynligt maskulinumsordet m?kir 'sværd' (Peterson 2007 s. 16).
2015
Diverse sagsbehandling - Moesgård MuseumAfventer data
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links