Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201313
Sted- og lokalitetsnummer
130703-23
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 970 e.Kr. - 1020 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatr. kirkegårds areal, Grensten kirkegård Grensten-stenen Lysegrå granitsten. Højde ca. 143 cm, bredde ca. 116 cm, tykkelse ca. 43 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Toke smed rejste denne sten efter Revle, søn af Esge Bjørn- søn. Gud hjælpe deres sjæl". Stenen står i hjørnet mellem tårnet og skibet på kirkens søn- dre side. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEndelig bemærkes, at en Runesten er opstillet ved Grendsten Kirke.
1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Aflysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningGrensten-stenen. Lysegrå granitsten. Højde ca. 143 m., bredde ca. 116 cm., tykkelse ca. 43 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Toke smed rejste denne sten efter Revle, søn af Esge Bjørnsøn. Gud hjælpe deres sjæl." Fredning ophævet umiddelbart efter tinglysning, da stenen er flyttet ind i kirken.
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDokumenter vedrørende tinglysning samt aflysning af en runesten på Grensten kirkegård: Grensten-stenen. Nu opstillet inde i kirken.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDokumenter vedrørende tinglysning samt aflysning af en runesten på Grensten kirkegård: Grensten-stenen. Nu opstillet inde i kirken.
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blåt kort. Flyttet (iflg. graveren efter krav fra Nationalmuseet). Står nu i kirkens tårnrum. Mål: 1,5x1x0,5 cm. ** Seværdighedsforklaring ** Ret seværdig runesten. Parkeringsmulighed på P-plads N for kirkegåden. Iøvrigt en mindre samling romanske kvadre opstillet uden for tårnrummet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenen står i kirkens tårn.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links