Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
21129
Sted- og lokalitetsnummer
130717-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,5 x 15 m, stærkt forgravet fod; pløjet i firkant. Be- vokset med gran i ager.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1899
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med gammel afpløjning af især V- og N-fod. Overfladen temmelig ujævn. Nu indhegnet med el-hegn, enkelte gamle kreaturskader (under tilgroning) i SØ fod. § 53: ca. 50 m S for højen er i to sammenstødende markhjørner bygget to læskure for får og kreaturer, hhv. af pandeplader og i form af en udrangeret jernbanevogn. 75 m Ø for højen er i en eng udgravet et ringformet andehul. Dispensationer ses ikke at foreligge. Påtales dog ikke, for bagatelagtigt. Bevoksning: 1991: Græs.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden gran. Ujævn overflade. Foden har særligt taget skade mod nord og vest (gamle kreaturskader?). Kreaturhegnet omkring højen holder fin afstand til højen i dag. Der er desuden udlagt en meget fin dyrkningsfri bræmme. Bevokset med en del løvtræer hovedsagelig birk. Beliggende i ager/græsmark. Kan ses fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links