Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
21128
Sted- og lokalitetsnummer
130707-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tidligere C-høj findes ikke længere. Fredningsstatus skal fjernes ************************************************ Høj, "Grønhøj". Uanstændigt ruineret, da højen har været anvendt som grusgrav. Nu kun det halve af højen tilbage (vestlige del), der står med ca. 2,5 m lodret brink. Her ses stenkærne, vel fra centralgrav. I sydlige del spredes resten af brandgrube med kul og brændte ben.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1899
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Rest af høj iøvrigt borttaget i lille råstofgrav. Der tilbagestår i NV en segmentformet højrest udgørende højst 1/3 af den oprindelige højs areal. Højresten afgrænses i SØ af den i fredningstexten omtalte, ca 2,5 m høje grusgravsskrænt, af hvilken dog kun de øverste ca 0,6 m ved let afrensning kunne bestemmes som højfyld, mens det derunder værende er undergrund. Der ses igen stenkærne, gravlevn eller andre levn i brinken. Afmeldes. For lidt tilbage. Bevoksning: 1991: Løvtræer.
2008
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten.
2016
Museal prøvegravning - Museum ØstjyllandPrøvegravningen viste, at der et par meter umiddelbart nord for, eller måske endda grænsende op til foden af højruinen Langå sb. 3 ligger en stenlægning der strækker sig over ca. 4,7 meter i NNV-SSØ’lig retning. Udstrækningen til de øvrige sider kendes ikke. Stenlægning kan dække over en fladmarksgrav fra en uvis periode af forhistorien.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links