Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211237
Sted- og lokalitetsnummer
140305-57
Anlæg
Jernbaneanlæg, Nyere tid (dateret 1861 e.Kr. - 1945 e.Kr.); Vejdæmning, Nyere tid (dateret 1861 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2112:37 Dæmning. Jernbanedæmning beliggende mellem Langå og Laurbjerg. Dæmningen har en længde på ca. 1800 m. Kronens bredde er 10 m, mens bredden ved jorden er op til ca. 40 m. Højden veksler fra ca. 1,5 til ca. 10 m. Dæmningen er højest og bredest i nordenden. På dæmningen er i dag anlagt en sti, som består af en 2-2½ m bred asfaltsti. På det nordligste af dæmningen løber asfaltstien mod øst, mens der løber et hjulspor på kronens vestside. Asfaltbelægningen er ikke omfattet af fredningen og kan vedligeholdes som hidtil. Ca. 75 m fra fortidsmindets nordlige ende er en bro bygget ind i dæmningen, hvor Gudenåen krydser dæmningen. Broens højde er ca. 10 m. Broens længde er 60 m, mens bredden er 5-7 m. Bropillerne og de fire fløjmure er bygget af tilhuggede kampesten, mens selve brokonstruktionen er af stål. Broen er tillige omfattet af bygningsfredningsloven. Vest for stålbroen ligger på nord- og sydsiden af åen granitfundamenterne fra en fjernet dobbeltsporet jernbanebro. Ca. 850 m fra fortidsmindets nordlige ende findes en vejoverføring, der fører op til dæmningen. Mod øst er vejoverføringen 12 m lang og 7 m bred. Mod vest er der tale om et 4 m bredt mere diffust vejspor. Mod øst ses en jernstolpe fra en bom, mens der mod vest er bevaret to jernstolper fra en bom. Ca. 1650 km fra fortidsmindets nordlige ende findes en vejoverføring, der fører fra øst op til dæmningen. Vejoverføringen er 8 m lang og 5 m bred.

Undersøgelseshistorie

2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - KulturstyrelsenAfventer data
2017
Museal besigtigelse - Moesgård MuseumJernbanedæmning. Beliggende mellem Langå og Laurbjerg. Dæmningen har en længde på ca. 1800 meter. Kronens bredde er 10 meter, mens bredden ved jorden er er op til ca. 40 meter. Højden veksler fra ca. 1,5 til ca. 10 meter. Dæmningen er højest og bredest i nordenden. Dæmningen er en del af den første jyske jernbane mellem Aarhus og Randers anlagt i 1861. Dæmningen blev endvidere brugt til jernbanen ”Den skæve Bane”, der gik skråt ned over Jylland fra Langå til Esbjerg. Jernbanen åbnede i 1920 og havde til formål at lette eksporten af bacon, skinker og æg via Esbjerg havn. I slutningen af 1940’eme blev banen mellem Laurbjerg og Langå flyttet vest for Lilleåen. På dæmningen er i dag anlagt en natursti/cykelsti, som består af en 2-2½ meter bred asfaltsti. På det nordligste af dæmningen løber asfaltstien mod øst, mens der løber et hjulspor på kronens vestside. I tilknytning til dæmningen findes en bro samt to vejoverføringer: Ca. 75 meter fra fortidsmindets nordlige ende er en bro bygget ind i dæmningen, hvor Gudenåen krydser dæmningen. Broens højde er ca. 10 meter. Broens længde er 60 meter, mens bredden er 5-7 meter. Bropillerne og de fire fløjmure er bygget af tilhuggede kampesten, mens selve brokonstruktionen er af rustrødt stål. På samme sted, men mod vest ligger de stenbyggede brofæster fra den dobbelte jernbanebro fra 1908, som blev ødelagt ved en sabotageaktion i efteråret 1943 (den såkaldte Langå-sabotage-). Ca. 850 meter fra fortidsmindets nordlige ende findes en vejoverføring, der fører op til dæmningen. Mod øst er vejoverføringen 12 meter lang og 7 meter bred. Mod vest er der tale om et 4 meter bredt mere diffust vejspor. Mod øst ses en jernstolpe fra en bom, mens der mod vest er bevaret to jernstolper fra en bom. Ca. 1650 meter fra fortidsmindets nordlige ende findes en vejoverføring, der fører fra øst op til dæmningen. Vejoverføringen er 8 meter lang og 5 meter bred. Anlæg uden tilknytning til jernbanen/dæmningen: Nord for broen er opsat et hegn med træpæle på dæmningen. Ifm. broen er opsat diverse skilte mm.: Ved broens nordende står et skilt, en træpæl samt et rækværk af træ. Ved broens sydende er opsat et skilt, en bænk og en skraldespand. Lidt syd for den nordligste vejoverføring er opsat en træbænk og en skraldespand. Ved fortidsmindets sydlige afslutning er opsat afspærring for biler, en træpæl samt to brønddæksler. Ifm. p-pladsen mod syd står et bord&bænkesæt, skilte, cykelstativ, luftpumpe skraldespand mm. Dette vurderes dog at være lige udenfor fortidsmindets afslutning.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links