Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211233
Sted- og lokalitetsnummer
130707-23
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Langå-stenen (3) Blåsort granitsten. Højde ca. 158 cm, bredde ca. 112 cm og tykkelse ca. 40 cm. Runeindskrift, som i oversættelse lyder: "X....(rejste denne) sten efter sin (broder) Y, en meget velbyrdig thegn". Stenen er muret sammen med cement. Den ligger udenfor Langå kirke ved tårnets sydside. Ovennævnte mindesmærke må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningLangå-stenen (3). Blåsort granitsten. Højde ca. 158 cm, bredde ca. 112 cm og tykkelse ca. 40 cm. Runeindskrift, som i oversættelse lyder: "X ... (rejste denne) sten efter sin (broder) Y, en meget velbyrdig thegn". Stenen er muret sammen med cement. Den ligger udenfor Langå kirke ved tårnets sydside. F. 53-1912 Ovennævnte mindesmærke må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDiverse korrespondance, kort og dokumenter ang. Langå-stenens fredning i 1982.
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangå-stenen (rundsten) forefundet som beskrevet i fredningstext. Stenen er opsat kantrejst på sin venstre langside (set fra inskriptionsfladen). ** Seværdighedsforklaring ** Relativt sjælden type af fortidsminde.
2009
Museal prøvegravning - Kulturhistorisk Museum RandersUndersøgelsen af Langåstenen III er iværksat for at undersøge runestenens bevaringstilstand underjordoverfladen. Resultaterne fra udgravningen ved Langåstenen III viser med al tydelighed, at der foregår en aktiv kemisk forvitring af den begravede del af runestenens overflade. Det vurderes, at forvitringen vil have et accelererende forløb, idet overfladen til stadighed vil blive mere åben og dermed mere tilgængelig for nedbrydning. Det delvist begravede runebånd er endnu tydeligt. Det anbefales derfor, at der snarest iværksættes en genrejsning og konservering af runestenen.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenen ligger ned på venstre langside i en cementramme med lille bed med blomster og kantsten udfor tekstsiden. Stenen er delt i to på langs og muret sammen med cement. Er formentlig lagt ned for ikke at gå i to halvdele.
2014
Museal udgravning - Museum ØstjyllandDet var planen at flytte Langåstenen III tættere på kirkens tårn og våbenhus. I forbindelse med gravearbejdet blev der registeret et nord-syd gående fundament af kalkmørtel blandet med små natursten. Erkendelsen af fundamentet gør, at det ikke er muligt at anvende den foreslåede nye placering, så Langåstenen III bliver ikke flyttet.
2015
Museal restaurering - Museum ØstjyllandKonservering og genrejsning af Langåstenen III.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links