Langåstenen 3 er en runesten fra 970-1020 i yngre vikingetid. I oktober 1861 skulle en del sten bruges til brobygning ved Langå. Ved denne lejlighed fandt man en stor velegnet sten i kæret syd for byen. Skønt stenhuggeren så runerne, kløvede han stenen i to dele af frygt for, at den ellers skulle blive taget fra ham. Den store, flade afskalning på stenens højre halvdel skyldes måske også stenhuggeren, der har villet være sikker på at beholde stenen. Langåstenen 3 er opbevaret i Langå Kirke, hvor den efter konservering blev genrejst i 2015. Den består af granit og er 158 cm høj, 112 cm bred og 40 cm dyb.

Inskriptionen, der er skrevet på olddansk og med runer fra vikingetid, lyder: ". ... stēn ... ... brōður sinn, harða gōðan þegæn/þegn."

Oversat lyder indskriften: "X [rejste denne] sten [efter Y] sin broder, en meget god thegn."

Videre læsning

Læs mere om Oldtiden i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links