.
Licens: CC BY SA 2.0

Ålumstenen 3 er en runesten fra 970-1020 i yngre vikingetid. Runestenen har stået ved foden af kirkebakken i Ålum, og dette regnes at være dens oprindelige plads. Den blev fundet i 1890 og er opbevaret på Ålum Kirkegård. Billedsiden er ret udvisket. Stenen består af gnejs og er 205 cm høj, 137 cm bred og 35 cm dyb.

Inskriptionen, der er skrevet på olddansk og med runer fra vikingetid, lyder: "Vīgotr rēsþi stēn þannsi æftiR Ǣsgi, sun sinn. Guð hialpi hans sēlu vel."

Oversat lyder indskriften: "Vigot rejste denne sten efter sin søn Esge. Gud hjælpe hans sjæl vel." Indskriften, der indholdsmæssigt hænger sammen med Ålumstenen 4, er med sin sjælebøn en af de relativt få erklæret kristne jyske runesten fra vikingetiden.

Videre læsning

Læs mere om Oldtiden i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links