Faktaboks

Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322814
Sted- og lokalitetsnummer
020207-61
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23. maj 1855. Aflyst d. 24.6.76, da stenen er flyttet fra opr. placering på en mark under Kal- lerup by til Ansgar Kirkegård, hvor den er: Ny tingl. 24 juni 1976. Runesten (Kallerupstenen). Granitsten med runeindskription i to lodrette bånd. I over- sættelse lyder indskriften: "Hornbores, Svides ætlings, sten". Stenen er ca. 165 cm høj, ca. 85 cm bred og ca. 70 cm tyk. Stenen står på et græsklædt areal, ca. 15 m nord for kirke- tårnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke. NMI: sb.10 stedet hvor Kallerup runestenen står.

Undersøgelseshistorie

1976
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRunesten (Kallerupstenen). Granitsten med runeindskription i to lodrette bånd. I oversættelse lyder indskriften: "Hornbores, Svides ætlings, sten". Stenen er ca. 165 cm høj, ca. 85 cm bred og ca. 70 cm tyk. Stenen står på et græsklædt areal, ca. 15 m nord for kirketårnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke. [Om fundsted se 020207 sb.12 og sb.10]
1976
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blå kort. Strå på græsplæne med front mod S mod grussti. Metalskilt med traditionel, men tvivlsom oversættelse, i snublehøjde ved stenen. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderlig seværdig.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links