Lyngby-sten (ældre foto)
.
Lyngby-sten (ældre foto)
.
Lyngby-sten (ældre foto)
.

Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
141376
Sted- og lokalitetsnummer
120306-65
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 970 e.Kr. - 1020 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lyngby-sten. Runesten af granit. Stenen er 147 cm høj, 67 cm bred og ca. 12-18 cm tyk. Har oprindelig været dobbelt så tyk. Indskrift på stenens ene bredside. Det bevarede fragment mangler lidt for oven, mens begyndelsen af indskriften har stået på nu tabte tekstlinje(r) til højre for det bevarede fragment. Alternativt er indskriften begyndt på den anden bredside og har løbet i et bånd tværs hen over stenen og ned på den endnu bevarede side. Indskriften lyder i oversættelse: ” ... (og) Anund(?) efter sin elskede/ kone(?)”. Står i Lyngby kirkes våbenhus.

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenLyngby-sten. Runesten af granit. Stenen er 147 cm. høj, 67 cm. bred og ca. 12-18 cm. tyk. Stenen skal have været dobbelt så tyk, før den flyttedes fra kirkegårdsdiget. Indskrift på stenens ene bredside. Det bevarede fragment kan ifølge Wimmer kun mangle lidt for oven, mens begyndelsen af indskriften har stået på nu tabte tekstlinje(r) til højre for det bevarede fragment. Alternativt er indskriften begyndt på den anden bredside og har løbet i et bånd tværs hen over stenen og ned på den endnu bevarede side. Indskriften lyder i oversættelse: ” ... (og) Anund(?) efter sin elskede/kone(?)”. Runesten genanvendt som bygningselement i kirkegårdsdige. Stenen omtales første gang af Abildgaard 1769. Den stod da i kirkegårdsdiget. I forbindelse med stenens flytning ind i våbenhuset (mellem 1841 og 1870) er et stort stykke af bagsiden angiveligt gået af. Står i dag i Lyngby kirkes våbenhus. Datering: 970-1020 / Yngre vikingetid.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links