Sæby Kirke er en gotisk bygning opført i senmiddelalderen. Kirken står som et langhus opført i røde og gule teglsten med et kapel på sydsiden, som nu er integreret i skibet. Ældst er skibets fire vestligste fag, idet koret i ca. år 1500 blev nedrevet og forlænget mod øst. Ved samme lejlighed blev skibet forhøjet, de eksisterende hvælv nedrevet, og nye hvælv indbygget ca. 2 m højere oppe.

I kirkens indre påkalder kalkmalerierne sig opmærksomhed. På skibets nordvæg er der scener fra Jesu barndoms- og lidelseshistorie, malet umiddelbart efter skibets opførelse i midten af 1400-tallet. Hvælvudsmykningen er udført i 1500-tallets første fjerdedel af det såkaldte Sæbyværksted. I Sæby koncentrerer udsmykningen sig om Jomfru Marias barndom og skriftbånd placeret over afbildninger af en række af klosterets munke i hvælvkappernes flige, der anfører deres navne, fødested og akademiske grad. I kapelbygningen mod syd er hvælvene smykket med løvværk, formentlig malet i ca. 1525. På alteret står en fløjaltertavle fra ca. 1520 af nederlandsk herkomst. I midterfeltet ses en fremstilling af Jomfru Maria med Jesusbarnet.

Den hvidkalkede Sæby Kirke, også kaldet Vor Frue Kirke, er det eneste, der står tilbage af det firfløjede middelalderlige klosteranlæg Mariested Kloster. Kirken ligger på Strandgade nær havnen.

.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Frederikshavn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirker