I Skagen Kirke hænger et krucifiks af Niels Helledie. Den korsfæstede Kristus er gentagne gange benyttet af Helledie til kirkeudsmykninger og oftest i en stil, der er inspireret af en middelalderlig udtryksform.

.

I midten af 1800-tallet efter nedtagningen af flere ødekirker blev Skagen Kirke bygget. Den er tegnet af C.F. Hansen og opført i 1841. Det treskibede langhus bærer ude og inde præg af Hansens klassicistiske stramhed, som dog i nogen grad brydes af den udvidelse, der blev gennemført i 1910 efter tegninger af Thorvald Bindesbøll og Ulrik Plesner. Apsider blev her sluttet til langhusets østende mod syd og nord, mens en tredje apsis ved østgavlen fungerer som sakristi. Endvidere kom kirkens vesttårn også til ved denne ombygning. Det hvidmalede indre dækkes af et tømret tøndehvælv og præges af skibets to pulpiturer fra bygningens opførelsestidspunkt.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Frederikshavn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirker