Sædding Strand Mellemfyr ligger på Fyrparken 009 i Esbjerg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

"Jvf. materiale til Bygningssynets møde den 18. april 2001. Fyrtårnet er beliggende på en parkeringsplads i tilknytning til en boligbebyggelse og et indkøbscenter i den nordvestlige del af Esbjerg. Fyret er et mellemfyr, og der er således både et forfyr ved stranden og et bagfyr længere inde i landet, som markerer samme sejllinie. Tårnet er et ottekantet 14 m højt jerntårn konstrueret af sammenboltede jernplader på lodrette indvendige ribber. Det er malet rødt og hvidt i 4 bælter og står på en betonsokkel. I hvert hjørne er placeret et ""støtteben"" i form af et trekantet støbejernsgitter. Omgangen er båret af 8 støbejernskonsoller og har et spinkelt gelænder båret af balustre, en håndliste og ét vandret bånd. I lanternen sidder 12 plane, firkantede ruder i metalsprosser. Taget er pyramideformet med en lille udluftningshætte på toppen. Tårnet har jernvinduer og en fyldingsdør af træ. Midt inde i tårnet står en vindeltrappe af metal, hvor stød- og grundtrin er udført i et fletværksmønster. Håndlisten er af træ. Rundt om tårnet er der brolagt med chaussesten. Vedligeholdelsestilstand: Tårnet er præget af begyndende rustangreb flere steder, men er konstruktivt uden synlige problemer. Bygningshistorie: Fyret er opført efter Rigsdagens beslutning om at oprette en statshavn ved Esbjerg i 1868 og før dens indvielse i 1874. Det er et af landets ældste jerntårn og af en type, som ikke er kendt andre steder. Det blev opført som bagfyr på åben mark, men ligger nu som mellemfyr midt i en forstadsbebyggelse. Fyrets opgave er at lede skibsfarten gennem renden, Grådyb, mellem Skallingen og Rømø, på vejen ind mod Esbjerg Havn. Planforhold: Området ligger i byzone, og der er ingen planlægningsbestemmelser som nævner fyrtårnet. Kommuneatlas: Området er ikke registreret i Esbjerg Kommuneatlas."

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links