Det centrale Søby, 2020. På kortet ses kvarteret omkring kirken og mod nord havnen, som er udvidet flere gange. Det ældste bassin ligger i midten med fiskeribetjening og færgeleje. Vest herfor regerer værftet med slisker, beddinger og tørdok, og i øst er indrettet en marina. Østerbro er hovedudfaldsvejen, og Langebro fører ud til Skjoldnæs Fyr.
.

Søby har en befolkning på 438 og et areal på 0,6 km2. Byen ligger på nordsiden af Ærø, 5 km fra spidsen af øens nordvestvendte odde, Skjoldnæs. Fra Søby er der 11 km mod sydøst til Ærøskøbing og 17 km mod nord til Faaborg på Sydfyn. Der er kystskrænter på begge sider af havnen, som af hensyn til skibsværftet, Ærøs største arbejdsplads, er uddybet til 6,5 m. Der er færgeforbindelse til Faaborg, og siden 2019 betjener elfærgen Ellen Fynshav på Als. Søbys bebyggelse breder sig op ad en skråning og har karakter af landsby, men en del moderne parcelhuse er tilføjet. Efter nedrivningen i 2015 af en bastant, 30 m høj silo på havnen er en højtplaceret hollandsk vindmølle byens vartegn.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Søby er fra *1277, hvor formen Seboy optræder. I senere belæg findes former som Sebuw (1483), Søby (1604) og Søebye (1773). Navnet er sammensat af substantivet i den gammeldanske sideform *, der i navnet blev omdannet til den i nutiden enerådende form omkring år 1600. Ordet kan betyde både »sø« og »hav«. Efterleddet er substantivet by. Navnet sigter således til byens beliggenhed enten ved Vitsø eller ved havet.

Mere om stednavne i kommune

Søby Havn summer af liv på en solrig augustdag i 2020, hvor besøgende ankommer med færgen fra Fynshav. Ærøs nordligste havn rummer dog meget mere end færgetransport. Her landes gods og fisk, og så har den også en velbesøgt lystbådehavn, hvor lystsejlerne kan besøge en moderne marina med udsigt over Det Sydfynske Øhav

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Ærø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer