Søgade 7 A ligger på Søgade 7 A i Sorø Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Det lange forhus, som oprindelig omfattede to matrikelnumre, kan føres tilbage til 1700-tallet, men fik først sin nuværende fremtræden i begyndelsen af 1800-tallet. Omkring 1805 omsattes det østlige bindingsværksforhus til grundmur og der etableredes en gennemkørselsport. I 1817 fulgte en grundmuring af det vestre forhus, samtidig med, at facaderne til gadesiden antagelig fik deres nuværende, ensartede præg. Den varierende taghøjde og husdybde røber dog endnu bygningsdelenes forskellige opkomst. Sidehuset blev opført i 1817 af egebindingsværk med teglhængt heltag. Sidehuset var oprindeligt indrettet til brændehus, vognremise og stald. Bygningen blev istandsat i begyndelsen af 1990'erne.

Beskrivelse

Søgade 7 ligger på den sydlige side af Søgade, med sidehus og have strækkende sig ned mod Sorø Akademi. Søgade 7 består af to sammenbyggede, grundmurede forhuse med teglhængte heltage. Det vestre forhus er højere og bredere end det østre. Forhusene har sort sokkel, gulkalkede mursider og hvid, profileret gesims. Facadens vinduer er dannebrogsvinduer med tværsprosse, mens havesidens er dels som facadens, dels torammede og otterudede. Vinduerne er hvidmalede og har termoforsatsrammer. Facaden har portgennemkørsel og en hoveddør med råglas i øverste fylding. I havesiden sidder en nyere, tofløjet havedør. I tagfladen mod gaden sidder tre kviste med buet, zinkbeklædt tag samt i rygningen tre murede skorstenspiber med sokkel og krave. Mod haven sidder fire nyere ovenlys, to kviste samt flere nyere zinkudluftninger. Portrummet har brostensbelægning og bindingsværksvægge, samt bræddeloft med synligt bjælkelag. I det indre er den østre del af forhuset domineret af nyere overflader i stueetagen og på den udnyttede overetage, herunder parketgulve. Der findes flere ældre paneler, døre og gerichter. I det vestre forhus findes tillige flere ældre fyldingsdøre. Under forhuset findes en kælder med kampestensvægge. Sidehuset står i bindingsværk, der er kalket gult over stok og sten, med et ubrudt heltag af vingetegl. Sidehuset har to nyere havedøre samt torammede, trerudede vinduer. Sidehuset er indrettet som ét stort, åbent rum med synlige bjælker.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig især til forhuset som et væsentligt bidrag til det velbevarede købstadsmiljø, der findes i Søgade, hvor en række traditionelle, énetages bygninger i samme skala, farver og materialer dominerer gadeforløbet.

Kulturhistorisk værdi

Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til forhus og sidehus som tidstypiske, gennem tiden ombyggede købstadsbygninger, der har bevaret flere traditionelle karakteristika, herunder bindingsværk, vogngennemkørsel, næsten ubrudte teglhængte heltage, korspostvinduer og murede skorstene med sokkel og krave. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre planløsning med hovedskillerum, samt til de ældre bygningsdele, herunder døre, gerichter, paneler og loftsbjælker.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi ligger i den langstrakte facade med de regelmæssigt satte vinduer og den markante vogngennemkørsel samt hoveddør. Hertil kommer den elegant opskalkede tagflade, hvis varierende højde vidner om de oprindeligt to separate bygninger. Udtrykket er enkelt og afdæmpet, uden nævneværdig dekoration, domineret af de horisontale linjer i sokkel, tværpost og gesims.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links