Sønder Elkærs historie kan føres tilbage til begyndelsen af 1300-tallet, hvor drost Niels Olufsen Bild var ejer. Sønder Elkær har været i magtfulde slægters ejerskab, herunder Bannerog Gyldenstierne. I 1785 overtog Marianne Dorothea Holck født Trappaud Sønder Elkær efter sin mands død. Gårdens økonomi var særdeles god, bl.a. grundet et stort studehold. Efter et par ejerskifter overtog Harald Branth gården, og det var under hans ledelse, at malkekvæget, den såkaldte Sdr. Elkær-stamme, blev fremavlet. I 1887 under Branths ejerskab brændte hovedbygningen, der var i to fløje, men kort tid efter blev den nuværende hovedbygning opført med en hovedfløj og en sidefløj mod vest, begge i én etage i rød blankmur og tegltag. Hovedfløjen er inspireret af gotikken og har kamtakker og frontkvist mod haven. I forbindelse med opførelsen sløjfede Branth de omgivende voldgrave og anlagde i stedet en have. Han anlagde også Branths Plantage i Hammer Bakker.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Aalborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links