Midt i Aalborg ligger Sohngårdsholm, som tidligere gik under navnet Filsted Ladegård efter landsbyen Filsted. Frem til 1664 var det en ladegård under Aalborghus. Johan Sohn overtog gården i 1678, og omdøbte den til Sohngårdsholm og sikrede den herregårdsprivilegier. Sohngårdsholm har haft mange skiftende ejere, herunder Isidor Henius, der ejede gården i perioden 1885‑98, hvor han opførte den nuværende hovedbygning tegnet af arkitekterne O.P. Momme og Ludvig Frederik Olesen. Hovedbygningen er i én etage over en høj kælder og står i tillempet nederlandsk renæssancestil i rød mur og skifertag. Facaden er rigt dekoreret med pudsede detaljer, herunder vandrette friser i natursten og en frontispice om indgangspartiet. Et kobberbeklædt spir pryder taget.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Aalborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links