Sønderholm
.

Sønderholm ligger på Hoppesvej 015 i Kolding Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Bygningshistorie

Ejendommen har været i slægtens eje siden 1665. Stuehuset blev opført som proprietærgård i 1844.

Beskrivelse

Sønderholm ligger i Vonsild syd for Kolding. Nord for stuehuset ligger en større gårdsplads med avlslænger, mens den fredede have med dam og lund strækker sig syd for stuehuset. Stuehuset er en grundmuret og hvidmalet bygning i en etage med et halvvalmet tegltag. I tagfladerne sidder fire mindre, nyere ovenlysvinduer og i rygningen tre skorstenspiber med sokkel og krave. Stuehuset har 16 fag mod gården og 15 mod haven. Bygningen har en høj, hvidmalet sokkel og en profileret, trukket hovedgesims, samt kvaderlisener ved gavlhjørnerne og gårdsidens to hovedindgange. Bygningens vinduer er nyere termovinduer, hvoraf flere er indsat i de oprindelige karme. I den ene gavl ses to nyere vinduer med kitfals og stabler. De fleste af vinduerne har sålbænke, der hviler på akantusudsmykkede konsoller. Hoveddørene er ældre, tofløjede fyldingsdøre med rosetmotiver og dobbelte slaglister samt opsprossede overvinduer. Mod haven findes en nyere, glasopsprosset terrassedør med termoruder og et ældre overvindue samt en terrasse med halvtag. På den østvendte gavl er tilbygget en mur og en nyere halvtagstilbygning. På den vestvendte gavl ses inskriptionen "H. S. Tingleff / M. N Tingleff / 1844".

I det indre er bygningen kendetegnet ved en delvist opretholdt, ældre planløsning med et gennemgående hovedskillerum, repræsentative stuer mod haven samt køkken og bad mod gården. I den ene ende af bygningen findes den tidligere domestikdel med en central midtergang med tørreskab, toilet, kontor og fyrrum samt trapper til kælder og loftetage. På gulvene ligger både ældre og nyere parket, plankegulve og i entreen et naturstensgulv. Køkken og bad er nyere. Flere steder er vinduernes oprindelige, konkavt svungne lodposter bevaret. Ved stuerne er bevaret en række ældre, tofløjede fyldingsdøre med oprindelig beslåning, indstukne hængsler og kanelerede gerichter. I enkelte værelser ses sænkede lofter med systemplader. Hoveddøren, der er en pålagt revledør, har bevaret en ældre beslåning og låsekasse. Loftet er uudnyttet på nær pigeværelser ved gavlene. Pigeværelserne har ældre fyldings- og revledøre. Loftsrummet er kendetegnet ved et ældre bræddegulv, en delvist bevaret, ældre loftskonstruktion samt et undertag af banevarer. Haven ligger syd for stuehuset og består af en større græsplæne med en dam, et lysthus og forskellige.

Miljømæssig værdi

Sønderholms miljømæssige værdi knytter sig til den centrale placering i Vonsild, hvor stuehusets størrelse og havens udstrækning tilsammen danner et karakterfuldt og traditionelt domineret indslag i bybilledet.

Kulturhistorisk værdi

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til stuehusets størrelse, der vidner om den økonomiske formåen på de større gårde under 1840'ernes økonomiske opsving. Dette understreges af de tre skorstenspiber, de to hoveddøre samt de konsolbårne sålbænke. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til den høje sokkel, kvaderlisenerne, hovedgesimsen og de næsten ubrudte tagflader. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist opretholdte planløsning med domestikafdeling med øst, køkken og bad mod gården samt repræsentative stuer mod haven. Det indre anskueliggør således i et vist omfang de fysiske rammer for datidens propritærfamilie og tjenestefolk. Hertil kommer de oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder plankegulve, fyldingsdøre, beslagværk og kanelerede gerichter. Der knytter sig ydermere kulturhistorisk værdi til kælderen, tørreskabet i gangen, de tre skorstene og loftets ældre konstruktion, samt pigeværelserne med de ældre døre. I haven knytter den kulturhistoriske værdi sig til udstrækningen samt dam og lund.

Arkitektonisk værdi

Sønderholms arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den langstrakte bygningskrop med de næsten ubrudte tagflader, de symmetrisk placerede skorstenspiber og hoveddøre, samt de kvadrede liséner ved hjørner og hoveddøre. Udtrykket er enkelt og roligt, domineret af de horisontale linjer i sokkel, sålbænke og gesims. Særlig arkitektonisk værdi har de konsolbårne og akantusudsmykkede sålbænke, samt de to fyldingshoveddøre med de elegant udskårne overvinduer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links