Søndersted Stubmølle ligger på Kalundborgvej 58 B i Holbæk Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Søndersted Stubmølle er bygget omkring år 1700. Møllen stod oprindeligt i Butterup nær Tuse vest for Holbæk, men blev i 1875 flyttet 8 km sydpå til Søndersted. Mølleriet blev indstillet i 1928. I 1938 blev møllen flyttet til sin nuværende placering i Strandparken. Møllen er ikke funktionsdygtig. Som type var stubmøllen den almindeligste form for vindmølle til maling af korn indtil den såkaldte hollandske mølle fortrængte denne. Navnet har møllen efter stubben, et svært opretstående tømmerstykke, hvorom hele møllehuset kunne drejes efter vindretningen.

Beskrivelse

Søndersted Stubmølle er opstillet i Strandparken i Holbæk, hvor fra der er udsigt over Isefjord. Møllen står på en korsformet sokkel af kampesten. Møllehuset er firkantet og beklædt med spån og lodretstillede brædder. Hatten er bådformet og udført i træ på klink. Møllen har jordomgang. Vingerne er sejlførende, og der er svanskrøjer. Alt træværk er sorttjæret. Adgangen til møllehuset finder sted ad en trappestige ved krøjeværket. Af bevaret mølleinventar kan nævnes vingeaksel, hathjul, kværn, hejseværk og sækudtag.

Miljømæssig værdi

Stubmøllens miljømæssige værdi knytter sig til den højt beliggende og frie placering i parken, hvor møllen fremstår som et dekorativt, musealt monument.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til Søndersted Stubmølle som en landbrugshistorisk funktionsbygning med stor kulturhistorisk værdi, idet den gennem sin arkitektur og sit maskinelle interiør, fortæller historien om det lokalt forankrede, og af vejret afhængige, førindustrielle danske landbrug. Hertil kommer, at stubmøllen er et værdifuldt eksempel på denne tidlige og relativt sjældne mølletype, og at møllen står som et væsentligt kulturhistorisk vidnesbyrd om et tidligt stadie i vindteknologiens historie.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ligger i stubmøllens traditionelle fremtræden med kampestenssat sokkel samt træbeklædt møllehus og hat. Det funktionelle udtryk og den virkningsfulde, sorte farvesætning resulterer i et enkelt og meget skulpturelt udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links