Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
402618
Sted- og lokalitetsnummer
050212-5
Anlæg
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sagnsten, ca. 2,5 x 4 m stor og 1,5 m høj; største længde i NNV-SSØ og største højde ved skovdige. Toppen er i nordøst afsprængt med skarpe kanter. Siden mod syd og sydvest er meget stejl og har såvel lodrette som vandrette sprækker samt et vandret, lyst kvartspegmatitbånd. Den nordlige side er ligeledes stejl, mens de øvrige sider er skrånende, i nordvest delvis indad. Sagn: - Stenen er kastet af en trold mod Udby Kirke. - Stenen er kastet af en heks mod en trold. Hun havde budt til gilde, men efter gildet opdagede hun, at der manglede en gris, der var blevet til overs, og i vrede smed hun stenen mod trolden, som hun mistænkte for at have snuppet grisen. Stenen bar mærker efter hendes hovedbånd. Stenen ligger ca. 60 m syd for bygninger i et skovdige lige syd for en bakkes højeste punkt.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen meget store "Manglesten", som ligger paa et høit Punkt, har ingen archæologisk Interesse.
2004
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links