Kort over Saxkiøbing Kiøbstad i Laalland, optaget og tegnet i 1798
Kort over Saxkiøbing Kiøbstad i Laalland, optaget og tegnet i 1798
Rigsarkivet.
Befolkningsudviklingen i Sakskøbing 1787-2021.
.

Sakskøbing er antagelig opstået i 1200-tallet ved sydvestsiden af Sakskøbing Å, og kirken dateres til ca. 1250- 1300. Byen, som fik sine første købstadsprivilegier i 1306, var møntprægningssted i dele af 1200- og 1300-tallet.

Den korte afstand til flere andrekøbstæder har begrænset byens mulighed for oplandshandel. Indtil 1800-tallet var det kun muligt for små både at sejle helt ind til byen; større fartøjer måtte losse og lade ved Oreby. Landbrug spillede en stor rolle for byen indtil ca. år 1900. Ligesom i mange andre købstæder var tiden fra den svenske besættelse i 1658 til landboreformerne sidst i 1700-tallet en krisetid, og situationen blev forværret af store brande i hhv. 1728, 1784 og år 1800. Derimod nød Sakskøbing godt af forbedrede konjunkturer efter ca. 1830, og befolkningstallet steg fra 533 i 1787 til 915 i 1845.

Væksten fortsatte efter 1850, og i 1901 og i 1921 havde købstaden hhv. 1.560 og 3.010 indbyggere. I de første to årtier af 1900-tallet oplevede forstaden Rørbæk også en stærk vækst, så den i 1921 havde noget over 1.000 indbyggere, hvilket utvivlsomt bl.a. afspejler, at Sakskøbing Sukkerfabrik blev opført i dette område 1909-10. Det gavnede byens økonomi, at den i 1874 fik en station på Lollandsbanen, at havneforholdene blev forbedret 1886-87 og igen i 1910’erne (sidstnævnte primært af hensyn til sukkerfabrikken), og at den i 1866 blev hjemsted for Maribo Amts Tvangsarbeids-, Arbeids- og Daareanstalt (i dag: Forsorgshjemmet Saxenhøj) – en institution for ca. 175 beboere. I denne periode blev Sakskøbing bl.a. også forsynet med toldkammer (1859), sygehus (1881), mellem- og realskole (1886), råd- og tinghus (1887-88), missionshus (1896), teknisk skole (1901-02), handelsskole (1910) og politistation (1919).

Sukkerfabrikken var Sakskøbings absolut dominerende virksomhed i 1900-tallet, men derudover har der været mange mindre industrier, hvis produkter primært er blevet afsat i oplandet. Befolkningstallet i Sakskøbing, inkl. Rørbæk og den anden forstad, Reersø, voksede svagt fra 3.010 i 1921 til 4.102 i 1970.

Den beskedne befolkningsvækst fortsatte i de sidste årtier af 1900-tallet, og i 2006 havde Sakskøbing 4.815 indbyggere. Denne periode var præget af nedlukninger, især af sukkerfabrikken 1991-92, men også af sygehuset i 1984 og skibsværftet i 1996. Til gengæld var SDC DanDisc, der fremstillede cd’er og dvd’er, succesfuld lige fra begyndelsen i 1987 til omkring år 2000.

Byen var fra 1970 til 2006 administrativt center for den nyetablerede Sakskøbing Kommune.

Også for godt 100 år siden var der problemer med oversvømmelser ved Sakskøbing Havn. Mange af byens indbyggere er her mødt op for at se på højvandet ved broen. Foto fra d. 10. oktober 1913, hvor vandet stod over vejen.
.

Videre læsning

Læs mere om Sakskøbing

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie