Vandtårnet er tegnet af Christiani & Nielsen A/S og opført i 1908. Da tårnet skulle restaureres i 1982, fik det malet sit store smil efter en idé af arkitekten Flemming Skude. Siden er tårnet blevet kendt som Saxine og er et vartegn for byen.
.

Forsorgshjemmet Saxenhøj blev tegnet af Ove Petersen som et stjerneformet anlæg med fire fløjbygninger som radier med en rotunde som centrum. Han tegnede 22 år senere også rådhuset syd for Torvet ved Søndergade med facade i gotisk stil. De nyere administrationsbygninger (1969-70) blev tegnet af den lokale arkitekt Henning Nielsen.

Rådhusgade (1919) blev anlagt med en række nye offentlige bygninger som bindeled mellem banegården (1874) og Sakskøbings bymidte. Politigården (1919) og biblioteket (1923) blev begge tegnet af Nykøbingarkitekten Carl Andersen. H.C. Glahn, som var fra samme by, stod for mange om- og udbygninger på sukkerfabrikkerne på Lolland-Falster. Han gav Sakskøbing Sukkerfabrik (1909-10) et blandet udtryk, hvor sukkerhuset i vest fik et nyere præg, mens modtagelsen og sukkerkogeriet i øst minder om de ældre sukkerfabrikker. På havnen blev firmaet Qvades store silo (1960) ombygget til lejligheder 2000-01.

Sakskøbings parker og anlæg

Den gamle kirkegård omkring Sakskøbing Kirke er i dag et grønt, beplantet anlæg med hækhave, der ligger på Torvet. Her danner Gottfred Eickhoffs skulptur Roepiger fra 1940 midtpunkt mellem to rækker klippede lindetræer.

Videre læsning

Læs mere om Sakskøbing

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur