Nysted Bibliotek ligger i en fredet bygning på Adelgade. Bygningen er opført som kornmagasin for købmand Peter G. Clausen i 1807 og var oprindelig helt i bindingsværk, men underetagens langsider blev i 1847 omsat til grundmur. Pakhuset har siden 1989 været indrettet til bibliotek.
.

De fleste huse i Nysteds bymidte er enetages huse fra før 1930. Flere af husene rummer bindingsværk fra 1600- og 1700-tallet. I Adelgades sydlige ende er de lave huses facader sammenbygget med haver bag ved husene som Emil Aarestrups hus, et pudset bindingsværksforhus med tegltag. Den nordlige ende af Adelgade er præget af 1800-tallets handelshuse, fx Adelgade 11-15 med det grundmurede toetagers Bønnelyches Pakhus i baggården. Adelgade 13 (1867) er grundmuret i en etage med tegltag og var en af de første butikker på Lolland-Falster.

Rådhuset (1839), Adelgade 61, blev bygget i to etager som Nysteds første grundmurede hus. Skråt over for rådhuset ligger Villa Marina (1878) med ottekantet tårn. Villaen blev tegnet af Vilhelm Dahlerup som sommerresidens til digteren Andreas Munch og hans hustru, Amalia Raben. Nysted Banegård (1910) blev tegnet af H.C. Glahn i blank rød mur og helvalmet rødt tegltag. Bygningens særkende er hovedindgangspartiets kraftige rundbue mod Jernbanegade.

Nysteds parker og anlæg

Nysted Lystanlæg ved havnen er et lille anlæg med mindesten for digteren Emil Aarestrup, der var praktiserende læge i byen 1827-38, samt monument for engelske flyvere, der ud for byen styrtede i Østersøen i 1944.

Videre læsning

Læs mere om Nysted

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur