Nørre Alslev jernbanestation (1872) blev opført i gule sten med rødt tegltag, tegnet af oversergent August Christian Theodor Ahrens. Nr. Alslev Langgades vestende mod kirken domineres af mindre huse opført i begyndelsen af 1900-tallet, og mod øst ses det tidligere Nørre Alslev elværk (1909) og vandværket (1914-15), som begge er bygget i røde sten og røde tegl. Rytterskolen fra 1722 på Gåbensevej er indrettet til boliger. Centralskolen fra 1960 blev oprindelig opført i rød blank mur, men er blevet helt ombygget og moderniseret 2012- 13 af SKALA Arkitekter og fremstår nu med sort facade.

Nørre Alslevs rådhus (1970), Kæpgårdsvej 2, blev tegnet af Aage Dyck-Madsen fra Vordingborg som en gul murstensbygning med fladt sort tag.

Videre læsning

Læs mere om Nørre Alslev

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur