Befolkningsudviklingen i Nørre Alslev 1921-2021.
.

Nørre Alslev var oprindelig en landsby, hvor der bl.a. lå en kirke fra middelalderen og en rytterskole, opført i 1722. I 1872 fik stedet station på jernbanelinjen Orehoved-Nykøbing F; stationen blev anlagt øst for kirken, og her voksede stationsbyen frem. I 1902 afløste en ny skole rytterskolen. Nr Alslev Langgade mellem stationen og kirken blev hurtigt bebygget som den nye hovedvej fra Nørre Alslev til Stubbekøbing. Nr Alslev Nygade blev anlagt i 1910 parallelt med og syd for Langgade på initiativ af Nørre Alslev Byggeforening. I første halvdel af 1900-tallet voksede stationsby og kirkeby sammen.

Nørre Alslev havde udviklet sig til et centralt knudepunkt for vej- og jernbanetrafik på Nordvestfalster. Elværket fra 1909 i Langgade blev nedlagt allerede i 1929, mens vandværket udvidede med pumpehus. Hovedbygningen til skolen fra 1902 blev nedrevet for at give plads til en ny omfartsvej, der mundede ud i Gåbensevej/Nykøbingvej. Omfartsvejen afløste Nr. Alslev Langgade som den vigtigste vej til Stubbekøbing. Indbyggertallet lå i 1921 på 790, og dette tal var i 1950 steget til 1.007. Centralskolen Nørre Alslev Skole blev bygget i 1960 på Nr Alslev Parkvej i tilknytning til det eksisterende idrætsanlæg syd for stationsbyen.

Ved Kommunalreformen i 1970 blev Nørre Alslev administrativt center i den nye kommune af samme navn. Indbyggertallet, der i 1970 lå på 1.338, var i 1990 steget til 2.170; frem mod 2006 fulgte en svag stigning til 2.282 indbyggere. Nye boligområder og et særskilt industriområde voksede frem i de sidste årtier af 1900-tallet. Området mellem stationsbyens Nr Alslev Langgade og Stubbekøbingvej, omfartsvejen fra 1963, blev bl.a. til Kæpgårdscentret med nyt rådhus, butikker og lægehus. I Solparken blev der i 1988 opført 59 boliger i forbindelse med en udstilling af lavenergiboliger. I industriområdet indrettedes virksomheder som landbrugssprøjtefabrikken HARDI fra 1971, transportcenteret Cargo Syd A/S fra 1999 med tankanlæg, toldspedition og grænsespedition samt plastgranulatvirksomheden MELITEK fra 2003.

Videre læsning

Læs mere om Nørre Alslev

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie