Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
200984
Sted- og lokalitetsnummer
130815-223
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Viborg bygrunde, umatr. gadejord (Nytorv). Sankt Hans kirke Ruinerne af Sankt Hans kirke er beliggende under jordover- fladen.

Undersøgelseshistorie

1984
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1984
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRuinerne af Sankt Hans kirke er beliggende under jordoverfladen.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Planlagt byggeri/anlæg - Viborg MuseumSagsbehandling i forbindelse med planer om omlægning af Nytorv i Viborg.
2014
Museal prøvegravning - Viborg MuseumVed en større forundersøgelse af et ca. 2950 m2 stort areal forud for planer om omlægning af Nytorv i Viborg blev der fundet omfattende spor efter den middelalderlige Sct. Hans kirke og kirkegård, som blev nedlagt i 1529.
2014
Museal prøvegravning - Viborg MuseumVed en større supplerende forundersøgelse af kørevejene omkring Nytorv i Viborg forud for planer om omlæggelse af Nytorv i Viborg, blev der fundet omfattende spor efter den middelalderlige kirkegård under vejarealerne på nord- og østsiden af torvet, samt formodentlig under vejarealerne på sydsiden af torvet. Forholdene under vejarealerne på vestsiden af torvet blev ikke afklaret ved forundersøgelsen. Der blev ikke fundet sikre spor efter fortidsminder ældre end kirkegården.
2018
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links