Sankt Pauls Kirke i Hadsten er opført 1918-19 efter tegning af Hack Kampmann og dennes søn, Hans Jørgen Kampmann, i nyklassicistisk stil. Kirken, der har en skæv, sydøstlig orientering følgende byens trafikale hovedårer, er udformet som et langhus med tårn over østendens indgangsparti. Portalen er af bornholmsk sandsten, mens bygningen i øvrigt står med pudsede facader. Kirken gennemgik i 1979 en gennemgribende restaurering ved kirkearkitekt Holger Jensen, hvorved alterpartiet blev fremhævet ved en tredelt baldakin af lamineret træ, der skjuler den oprindelige alterniche. I baldakinen er ophængt et alterkors udført af Helga og Bent Exner. Ved samme lejlighed blev alterbord, døbefont og prædikestol fornyet.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirker