Selleberg ligger på Kertemindevejen 23 i Kerteminde Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Det fritliggende stuehus ligger i øst/vestlig retning med gårdfacaden mod nord. Gårdsiden er i meget kraftigt bindingsværk med 27-30 cm bredde stolper. Bindingsværket er forsynet med enkelte dokke i under- og overtavl, der er tre tavl i højden. Bygningen er opført i mindst tre perioder. Under den nuværende bygning ligger der høj kælder med renæssancemurværk og fundamenter. Det nuværende stuehus er opført ovenpå disse murrester. Den vestlige del af stuehuset er ældst. Den har bjælkelaget liggende på langs af bygningen. Bjælkelaget har skråbåndafstivninger med indvendige krumme kopbånd, hvoraf en enkelt ses i den nuværende facades hjørne. På bygningen har der været udvendige knægte. To af dem er synlige i facaden og en enkelt inde i bygningen. Den del af den ældre bygning, der vender ud mod gården, har mere spinkelt bindingsværk. Denne mur har tidligere været en indervæg til en nu nedrevne længe, der var bygget sammen med det nuværende stuehus. Den nedrevne længe lå ikke vinkelret på stuehuset, derfor opstår drejningen i facaden. Den nuværende vestgavl har været havefacade i den nedrevne længe. I bindingsværkets stolper ses mærker efter flere afboringer. De stammer fra dobbelte skråbånd i undertavl. I øst er bygningen forlænget med to fag. Hjørnestolpen har foroven dobbelt afboring fra små knægte. Tømmeret til forlængelsen er genbrugstømmer. Omkring 1780 undergik stuehuset en kraftig ombygning, bjælkelag blev hævet og lagt på tagrem og stueplanen blev endevendt. Hoveddør, indvendige døre, indfatninger og lofter er fra denne periode. Vinduerne er fra slutningen af 1800-tallet. Omkring 1960 opsættes en række gavlkviste på tagfladen tre skorstenspiber. (Skov- og Naturstyrelsen 1996).

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links