.
Licens: CC BY SA 2.0

Sjellestenen er en runesten fra ca. 970-1020. Den er en af de tidligst omtalte runesten. Anders Sørensen Vedel fortalte i 1591, at der i Sjelle Kirke fandtes "en temmelig lang Kampesteen, liggendis strax inden Kircke Dørren..., hvilcken tilforn haffde ligget op imod Choret". Sjellestenen, der fortsat er opbevaret i Sjelle Kirkes våbenhus, består af granit og er 163 cm høj og 53 cm bred. Stenen er temmelig slidt. Øverst på stenen er der et motiv af en maske. Det nederste af masken og de midterste runer er vanskelige at se.

Inskriptionen, der er skrevet på olddansk og med runer fra vikingetid, lyder: "Frøystæinn satti stæin þennsi øft Gyrð, lagsman sinn, brōður Sīgvalda, ... ... Tvæggia/drængia(?) ā ...[h]æiði/æiði."

Oversat lyder indskriften: "Frøsten satte denne sten efter sin "lagsmand" Gyrd, Sigvaldes broder; ... Tvegges/drengenes(?)... på... hede/ed (hede eller landtunge)."

Videre læsning

Læs mere om Oldtiden i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links