Sjelle sten (ældre foto)
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
241316
Sted- og lokalitetsnummer
150104-16
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 970 e.Kr. - 1020 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sjelle-sten. Alternativ titel Sjælle-stenen. Runesten af granit. Stenen er 163 cm høj (målt over gulvet) og 53 cm bred. Indskriften er placeret på stenens bredside. Et maskemotiv er komponeret sammen med indskriften. Stenen er temmelig slidt, det nederste af masken og de midterste runer er vanskelige at se. Indskriften lyder i oversættelse: ” Frøsten statte denne sten efter sin "lagsmand" Gyrd, Sigvaldes broder; ... Tvegges/drengenes(?)... på... hede/ed (hede eller landtunge)”. Står i våbenhuset til Sjelle Kirke.

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenSjelle-sten. Alternativ titel Sjælle-stenen. Runesten af granit. Stenen er 163 cm. høj (målt over gulvet) og 53 cm. bred. Indskriften er placeret på stenens bredside. Indskriften begynder i stenens nederste venstre hjørne. Første- og andenlinjen følger stenens kontur. Linjerækkefølgen er blandet: 5,1,4,3,2 (bustrofisk). 5-linjen tilføjet uden for rammen. Et maskemotiv er komponeret sammen med indskriften. Stenen er temmelig slidt, det nederste af masken og de midterste runer er vanskelige at se. Indskriften lyder i oversættelse: ” Frøsten statte denne sten efter sin "lagsmand" Gyrd, Sigvaldes broder, ... Tvegges/drengenes(?)... på... hede/ed (hede eller landtunge)”. Runesten genanvendt som tærskelsten i kirke. Runestenen er en af de tidligst omtalte. Anders Sørensen Vedel fortæller 1591, at der i Sjelle kirke fandtes "en temmelig lang Kampesteen, liggendis strax inden Kircke Dørren..., hvilcken tilforn haffde ligget op imod Choret”. Står i dag i våbenhuset til Sjelle Kirke. Datering: 970-1020 / Yngre vikingetid. Maskemotivet forekommer ofte på genstande ornamenteret i Mammen-stil, dateret til ca. 950-1000. Rune- og sprogformerne tyder ligeledes på en senvikingetidig datering.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links