Borgbanken set fra Ø
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
241310
Sted- og lokalitetsnummer
150105-3
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Troldhøj voldsted. Højen består af en nærmest rund borgbanke, ca. 11 m i diameter på topfladen og ca. 3 m høj. De ned mod søen åbne, oprindelig vandfyldte, grave er indskåret i brinken. Mod syd slutter hertil en større nærmest rektangulær af grave omgivet flade. Herpå ses enkelte murstensbrokker og et par syldstensrækker. Borghøjen er nu græsbegroet, og bærer 8 ca. 100 år gamle bøgetræer. Troldhøj ligger nu i skoven ved Lading sø's sydvestlige bred.

Undersøgelseshistorie

1918
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1920
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted kaldet "troldhøj Voldsted". Beskrivelse: Som fredningskort - i borgbankens topflade et 8,5 m x 4,5 m. stort hul, der er 0,7 m dybt. Borgbanken er omgivet af en 12 m bred og 3 m dyb voldgrav. NB: Udfyldfninge af gælder kun for borgbanken. idet det øvrigeområde er beplantet med ca. 20 år gamle nåletræer. Bevoksning: Græsbevoksning + 6 store bøge langs topfladens periferi. Afsætning: på 4 cm kort er stedet angivet med prik og Troldhøj. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBanken er bevokset med løvtræer og krat. I banken rævegrave. Mod syd ligger et væltet træ over bankens voldgrav.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links