Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533322
Sted- og lokalitetsnummer
060303-20
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Nylars Jordfast sten, ca. 2 x 2 m med talrige skålformede fordyb- ninger på oversiden. Fritliggende ved vej.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUnder et Stengjerde (i et Hjørne) ligger en stor Fladklippe med en Del skaalformede Fordybninger.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJordfast Sten, ca 2 x 2 m, med talrige skaalformede Fordybninger paa Oversiden. Fritliggende ved Vej.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJordfast stenblok, på hvis ret plane overside ses mindst 20 skåltegn. 0,3 x 2,7 x 22,4 m. Stenens overflade er lavbevokset, hvad der i ret høj grad slører indtrykket af de ellers ret tydelige skåltegn. ** Seværdighedsforklaring ** Såfremt skåltegnene ved fjernelse af lavet fra stenens overflade kunne gøres tydeligere, ville stenen rykke op i seværdighedsgrad 2.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links