Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421818
Sted- og lokalitetsnummer
090501-41
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Jordfast sten med 22 skåltegn på den mod øst skrånende fla- de. Stenen måler 2,0 x 1,5 m i fladen og er 0,4 m høj. I skov.

Undersøgelseshistorie

1976
Anmeldelse fra privat - Fyns Stiftsmuseum
1976
Privat besigtigelse - Fyns StiftsmuseumTåsinges fortidsmider, nr. 127: I den sydlige del af Stenodde skov SSØ for højdepunktet kote 8,2 (Loddenhøj) ligger en stor jordfast grålig sten 2,0 m x 1,5 m. Spredt på den mod øst skrånende overflade ses 22 skålformede fordybninger af meget varierende dybde. Stenens højeste punkt er 0,4 m over nuværende jordoverflade. Stenen er fritliggende i nyplantet granskov på svagt skrånenede terræn.Skålstenen også registreret som 090501-64. Denne lokalitet slettet 09/10-2000.
1977
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1977
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningJordfast sten med 22 skåltegn på den mod øst skrånende flade. Stenen måler 2,0 x 1,5 m i fladen og er 0,4 m høj. I skov.
1984
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links