Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
52347
Sted- og lokalitetsnummer
060305-23
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 27/3 1915, Foreningen "Bornholm". Afmærkn.: MS 1917, overlærer Tryde. Rullesten, 3,4 m lang og 2 m bred, 0,8 m over jorden. På stenen findes over 100 skålformede fordybninger. 1 m jord til alle sider indbefattet . I ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en Parcel fra Stensgaard beliggende vesten for Gaardens Hovedlod ligger en stor Sten med ca 100 skaalformede Fordybninger tæt samlede. Stenen vil indtil videre blive liggende i Fred men fortjener forøvrigt ubetinget at fredes paa lovformelig Maade. Bevoksning: 1985: Mos
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRullesten, 3,4 m l., 2 m br., 0,8 m over Jorden. Paa Stenen findes over 100 skaalformede Fordybninger. 1 m Jord til alle Sider indbefattet. I Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHelleristningssten. Vandreblok. 0,9 x 3,5 x 2 m. Højest i NØ. Skrånende flader mod S: Stenens overflade helt dækket af skåltegn. Mindst 125 synlige. Flere 5-6 cm i dia. og 2-3 cm dybe. De fleste dog meget overfladiske. Især tæt koncentration omkring stenens top men iøvrigt skåltegn på hele S-hældningen. Stenen er delvist dækket af lav. ½ m S for stenen skrænt fra gammel grusgrav. Stenen ligger i N-kanten til den gamle grusgrav. Bevoksning: 1985: Mos
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links