OS af sydøstlig del af vestlig afsnit, set fra NV
.
OS af nordvestlig del af vestlig afsnit, set fra SØ
.
Stensat jordvold løber ØNØ, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5234154
Sted- og lokalitetsnummer
060305-466
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vandmølleanlæg ved Blykobbe Å ca. NØ for Nr. Ellebygård. Består af to N-S gående afsnit, som er forbundet med en stensat jordvold. Det nuværende åleje forløber nord om dæmningen, mens et nu udtørret bagløb har passeret syd om. Afstanden mellem de to tværdæmninger er ca. 50 m. Det østlige dæmningsafsnit er ca. 30 m langt og op til 1,5 m højt, forstærket med sten i opstrøms side. Det vestlige ca. 15 m langt og ca. 2 m højt. Der findes ved det vestlige dæmningsafsnit en stenforet sænkning som kan tolkes som fundament til en mølle.

Undersøgelseshistorie

2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderLokaliteten mgl. data.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links