Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533478
Sted- og lokalitetsnummer
060205-259
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Sten med helleristninger. Stenen er en blok, ca. 2 x 3 m stor og 1,5 m høj. På dens ret plane, mod syd skrånende overside, ses mindst 8 skåltegn. Stenblokken ligger på Læsåens vestlige skrænt, hvor den indgår i et gammelt stendige.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkålsten, nyfunden. 1,5 x 3 x 2 m. Ca. 100 m NØ for 5334-5. Stor løsblok liggende på Læsåen vestlige skrænt, hvor den ca. 50 m neden for en spang indgår i et gammelt stendige. På stenens temmelig plane, sydligt skrånende overside ses ihvertfald 8 skåltegn. 11-5: Stenen undersøgt i mørke med kunstlys. Derved konstateredes ialt 15 skåltegn, hvoraf ihvertfald 12 må betegnes som sikre. Stenen fotograferet med skåltegnene optegnet. Derimod er nogle linjer, som KUNNE synes indhuggede, opfattet som naturlige forekomster (skurestriber eller strukturlinier): Ligger på matr.nr. 59 a, ejes af: gdr. Vilmer Kofoed Dam. "Vasegård", Vasegårdsvej. Åkirkeby. 29-5-1986: Tinglyses. MB. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for sine tydelige skåltegn og de trestjernede smukke omgivelser, som Læsådalen frembyder. Tilgængelig fra offentlig tilgængelig sti og spang. Bevoksning: 1985: Mos
1993
Privat besigtigelse - Bornholms Museum
1993
Anmeldelse fra privat - Bornholms Museum
1996
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links