Fra Skærum, Ulfborg Sogn, kendes et kapel, der hørte under Tvis Kloster og menes at være skænket af prins Buris. Kongen skænkede det i 1547 til hospitalet i Ribe til nedbrydning. En senere ejer, Knud Henriksen Gyldenstierne på Nørre Vosborg, blev igen i 1553 pålagt nedrivning, fordi der efter sigende foregik afguderi og anden uskikkelighed på stedet. Arkæologiske undersøgelser har påvist et rektangulært kapel på en ældre kirkegård. Fra stedet kendes en række granitkvadre fra en romansk kirke, der antages at være samtidig med gravene.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirker