Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
22028
Sted- og lokalitetsnummer
180809-56
Anlæg
Kapel, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Helligkilde, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Jordfæstegrav, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skjærum kapeltomt. Tomten er en i plantagen afmærket firesidet plads, 11 m bred, 22 m lang, og afmærket med sten i hvert hjørne.

Undersøgelseshistorie

1553
Registrering via historisk dokumentation - Ringkøbing Museum
1939
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Ringkøbing Museum
2009
Museal rekognoscering - Holstebro MuseumUndersøgelse med stenspyd af det fredede Skærum kapeltomt efter kapellets fundament.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2010
Museal forundersøgelse - Holstebro MuseumI de udlagte søgegrøfter konstateredes 13 sikre grave og 4 fyldskifter, der kan være grave. Fundamentsrester, lag med nedbrudt bygningsmaterialer.

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links