Skagens Museums tilbygning af Friis & Moltke fra 2015 er placeret vest for Plesners røde bygning på Brøndumsvej. Den nye tilbygning er på facaden beklædt med naturskifer og er tænkt som et komplement til Plesners røde teglsten. Et nyt indgangsparti etablerer forbindelsen mellem nyt og gammelt.
.

I 2014 fusionerede Skagens Museum med Anchers Hus og Drachmanns Hus, og alle tre statsanerkendte museer bærer i dag navnet Skagens Kunstmuseer. Tilsammen har Skagens Kunstmuseer en samling på ca. 9.000 værker. Skagens Museum blev stiftet i 1908 i Brøndums Hotels spisesal af kunstnerne Michael Ancher, P.S. Krøyer og L. Tuxen samt hotelejer Degn Brøndum og apoteker Victor Chr. Klæbel. Formålet var at samle og bevare værker af de kunstnere, der var en del af kunstnerkolonien i årtierne omkring år 1900. Museumsbygningen, der blev tegnet af Ulrik Plesner, indviedes i 1928, og siden er museet blevet udvidet flere gange; i 1982, 1989 og 2015. Samlingen består hovedsagelig af værker skabt af Skagensmalerne med vægt på motiver fra Skagen.

I museumshaven ligger to fredede bygninger: Havehuset og Krøyers atelier. Havehuset var 1880-84 bolig for Anna og Michael Ancher, og deres datter Helga blev født her i 1883. I husets østre ende havde familien atelier. Det var også i Havehuset, at kunstnerne oprettede det socialt anlagte Aftenakademi, hvis formål var at afholde kunstnerne fra at arbejde om aftenen. Siden har huset haft flere funktioner: udstillingslokale, mindestuer for P.S. Krøyer og Holger Drachmann, administrationsbygning for Skagens Museum og senest museumscafé.

Krøyers atelier var oprindelig et korntørringsmagasin fra 1850, som malerne P.S. Krøyer og Oscar Björck i 1884 indrettede til atelier. Ved samme lejlighed blev der indsat et nordvendt vindue, og de to malere dekorerede væggene med freskoer. Krøyer anvendte atelieret indtil 1888; senere har både Anna og Michael Ancher brugt atelieret. I 1971 blev huset fredet.

Videre læsning

Læs videre om Billedkunst i Frederikshavn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kunstinstitutioner og udstillingssteder