Carl Lochers maleri Ageposten fra 1885 er malet på Skagen Sønderstrand og er et motiv, som Locher behandlede i flere malerier, tegninger og raderinger. Ageposten fylder ikke meget i billedet, hvor det landskab, som kunstneren stiftede bekendtskab med på sin rejse til Skagen, spiller hovedrollen.
.
Marit Benthe Norheims skulptur på Sæby Havn, Fruen fra havet fra 2001, er inspireret af Henrik Ibsens drama af samme navn, som han skrev i Sæby i 1887. Norheims over 6 m høje galionsfigur med ansigter mod både by og hav er støbt i beton og dekoreret med 905 relieffer i keramik og glas lavet af børn og unge fra Sæby.
.

Frederikshavn Kommune forbindes ofte visuelt med Skagensmalernes skildringer fra slutningen af 1800-tallet. Det er kvinder i luftige sommerkjoler og fiskere med barkede næver samt den høje himmel og de dybe skygger. Kommunens kunst byder dog på mere end Skagensmalernes fortolkning af skagboer og tilrejsende kunstnere.

Så tidligt som i begyndelsen af 1830’erne malede Martinus Rørbye i Skagen, og den maleriske bøgeskov ved Sæbygård blev allerede i 1849 gengivet af den nationalromantiske maler P.C. Skovgaard, og fra 1870’erne fulgte en række yngre malere i hans fodspor. Mens Skagensmalerne dyrkede det høje lys på Grenen, skildrede Sæbymalerne den dybe skovs stemningsfulde dunkelhed. I kommunens unge hovedby Frederikshavn er kunsten mere modernistisk. Karl Bovin malede fra 1930’erne naturen omkring sin fødeby i alle regnbuens farver. Broderen, billedhuggeren Sven Bovin, skildrede folk og fæ i hård granit, mens maleren Eyvind Karup Nielsen fandt en livslang inspiration i at male koloristiske abstraktioner, ofte med hustruen Gudrun som model.

I dag er kommunen præget af en tidstypisk mangfoldighed. I Skagen nyfortolker billedhuggeren Niels Helledie kristendommens motivverden, mens maleren Poul Winther finder skønheden i de ting, havet skyller op på strandene omkring byen. I Sæby spiller kunsthåndværket en vigtig rolle, og i Frederikshavn dyrker maleren Poul Sørensen mødet mellem natur og kultur med inspiration i bl.a. Boolsens Stenhave.

Frederikshavn Kommune rummer både Skagens Kunstmuseer, der formidler Skagensmalernes kunst, og Frederikshavn Kunstmuseum, der viser skiftende udstillinger og ejer en af verdens største samlinger af exlibris. Derudover har kommunen flere mindre udstillingssteder, herunder Kystmuseet Sæby, der rummer en samling af Sæbymalerne, og Grenen Kunstmuseum, der foruden en samling af Axel Linds værker fra Skagen viser skiftende særudstillinger. Hertil kommer udstillingssteder med fokus på den moderne kunst og samtidskunsten som kunsthallen PixlArt i Østervrå og Galleri Nordenvind i Sæby, der siden 1970’erne har været grafisk værksted og galleri med en række internationale kunstnere tilknyttet.

Kunstnere

Sæbymalerne

Da P.C. Skovgaard i 1849 besøgte Sæbygård Skov, blev han indfanget af skovens maleriske idyl. Hans skildringer af høje bøgetræer spejlet i Sæby Ås snoede løb er indbegrebet af det nationalromantiske landskabsmaleri. Også den følgende generations landskabsmalere fandt motiver på Sæbykanten, således bl.a. Vilhelm Kyhn-eleverne Harald Foss og Christian Zacho, der begge besøgte Sæby i 1871. Foss malede heden vest for Sæby, mens Zacho både her og ved senere besøg skildrede den maleriske købstad og det skovrige opland. I 1890’erne var Peder Mønsted en flittig gæst i Sæby, mens Theodor Philipsen og Viggo Langer var blandt de malere, der omkring år 1900 fandt stemningsfulde motiver ved Voer Å. Flere af Sæbymalernes værker kan ses på Kystmuseet Sæby, der hører under Nordjyllands Kystmuseum.

Skagensmalerne

Skagensmalerne er betegnelsen for den gruppe af hovedsagelig skandinaviske kunstnere, der i kortere eller længere tid var en del af den kunstnerkoloni, som i løbet af 1870’erne opstod i Skagen. Til de mest kendte hører P.S. Krøyer, den norske maler Christian Krohg, Holger Drachmann, L. Tuxen, Marie Krøyer, Carl Locher samt Anna og Michael Ancher.

Der er flere grunde til, at så mange kunstnere valgte at tage til Skagen. I 1871 blev jernbanen ført til Frederikshavn, og det blev meget lettere at komme til byen. Desuden var friluftsmaleriet kommet i høj kurs, og flere kunstnere søgte væk fra de større byer for at male landskabs- eller marinemalerier. De første malere, der kom til Skagen, kendte hinanden fra Kunstakademiet i København og anbefalede stedet til hinanden. Kunstnerne var tiltrukket af naturen, ligesom lokalbefolkningen som regel var villig til at stå model for små penge. Men også det sociale og faglige samvær spillede en stor rolle. Skagensmalerne var ikke de første kunstnere, der besøgte Skagen, men det var med deres billeder af landskabet, den lokale befolkning og kunstnernes liv, at stedet blev kendt af et større publikum.

Skagensmalernes billeder af et uberørt og pittoresk sted lokkede turister til Skagen, der ved selvsyn ville opleve de steder og mennesker, som kunstnerne afbildede. På den måde var kunstnerne med til at udpege de seværdigheder, der selv i dag betragtes som noget specielt for Skagen. Mange af de steder, som Skagensmalerne gengav i deres billeder, kan man stadig finde og genkende.

Lokale kunstnere

Anna Ancher, Helga ved Bord, ca. år 1900. Anna Anchers motivverden kredsede primært om hverdagen i Skagen, og maleriernes udtryk er ofte båret af intens lys og farve. Her ses datteren Helga Ancher bøjet over arbejdsbordet.

.

Anna Ancher (1859-1935) blev født i Skagen i 1859 i faderen Erik Brøndums hotel og var den eneste af Skagensmalerne, der var indfødt skagbo. Hun interesserede sig tidligt for kunsten, og i årene 1875-78 studerede hun i vintermånederne i København på Vilhelm Kyhns tegne- og maleskole for kvinder. I Skagen mødte hun maleren Michael Ancher, som hun blev gift med i 1880. Trods ægteskabet fortsatte hun med at male, og hun er kendt for sine intime skildringer af hverdagslivet i Skagen.

Maleren Karl Bovin (1907-85) blev født i Frederikshavn og skabte i årene 1939-42 syv malerier til Frederikshavn Bibliotek med afsæt i de omgivelser, han kendte ud og ind: de lerede marker vest for byen, de flade strandenge og Kattegats brænding mod kysten. Bovin var mindre optaget af lokalitet end af den universalitet, han kunne formidle med farve og lys, og han malede gerne sine Frederikshavnmotiver i atelieret i Odsherred, hvor han boede fra 1928.

Billedhuggeren Niels Helledie (f. 1927) flyttede til Skagen i 1957 fra den lille by Sopmose ved Østervrå. Fra sit hjem i Skagen arbejder han med keramiske skulpturer, hvor Jesus på korset er et hovedmotiv. I en grov og bevidst primitiv stil sammenfatter han død og opstandelse. Helledies kunst er personlige fortolkninger af traditionelle, kristne motiver, gjort tidløse i deres almenmenneskelige appel.

Kunstneren Poul Winther (f. 1939) er født i Skagen, hvor han stadig bor. Siden 1960’erne har Skagen Nordstrand leveret stof til hans værker. Strandopskyl, spor efter livet på havet, indgår som byggesten i Winthers opstillinger, og mens tonen var mørk og dyster i de tidligste år, er farven siden 1990’erne blevet lysere og mere livsbekræftende. Poul Winthers opstillinger kan ses som rumlige, arkitektoniske fortolkninger af et moderne Skagen.

Kunst i det offentlige rum

Byerne i Frederikshavn Kommune har vidt forskellig karakter, hvilket også afspejles i den kunst, man møder i det offentlige rum. I Skagens Museums have findes skulpturer med tilknytning til byens kunstneriske storhedstid omkring år 1900, mens de næste 100 års kunst ses på byens torve og pladser.

I Frederikshavn har kunsten fokus på byens karakter af industri- og havneby, mens Sæbys parker og centrale pladser på traditionel vis er udsmykket med skulpturer.

Nogle af de tidligste offentligt tilgængelige værker findes i Skagen, hvor L. Tuxens skulptur af Michael Ancher og P.S. Krøyer, 1907, står i forhaven ved Skagens Museum, og Anna Ancher-skulpturen, 1939, af Astrid Noack i haven ved Anchers Hus.

Frederikshavn Kommune arbejder ikke med en nedskreven strategi for kunst i det offentlige rum; i stedet finansieres kunsten primært af frivillige foreninger eller gennem konkrete ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler. Ifølge Statens Kunstfonds seneste undersøgelse i 2016 bruger kommunen under 50.000 kroner om året på kunst i det offentlige rum.

De lokalt forankrede kunstnere er godt repræsenteret i Frederikshavn Kommunes offentlige rum, og motiverne knytter sig ofte til egnens natur og havet eller den lokale historie. Den lokale billedhugger Sven Bovins skulpturer kan ses flere steder i Frederikshavn, fx Stenbiderfontænen på Nytorv og Sparegris i Søndergade. Til Skagen Assistens Kirkegård skabte Bovin i 1948 De blev derude, et på én gang enkelt og kraftfuldt monument over de mange fiskere og redningsfolk, som er omkommet langs Skagens kyst. En bølge, udformet i granit, vælter ind over en skibsstævn i bronze, og det tragiske resultat ses af de mange navne, der er indskrevet på monumentets sokkel.

Paul Erland er født i Frederikshavn, og flere af hans værker kan findes i byen. Relieffet på Gammeltorv af en fisker, der bøder garn, mens hans kone hænger vasketøj til tørre, knytter byen til fiskeriet, mens hans portrætskulptur af Tordenskiold, opstillet i 1990 på Fisketorvet, skildrer flådebyens bedst kendte historiske person.

Et stort projekt for bygningsintegreret kunst blev etableret i forbindelse med opførelsen af den nye bygning til Skagen Skipperskole i 2012. Her bidrog Statens Kunstfond sammen med skolen til de værker, som kunstnerduoen AVPD har udført. Værkerne består af: Time Light, der udgøres af lyspaneler styret af sensorer på et containerskib i Det Sydkinesiske Hav, lampen Gravity Lamp, hvis bevægelser er styret af vindens retning udenfor, samt lystårnet Light Tower, som er et 13 m højt udendørs tårn, der opfanger sollys i små kamre og dermed forandrer udseende hen over døgnet. Værkerne knytter sig til vinden og lyset i Skagen og skaber forbindelse mellem kunstens nutid og datid i byen.

Læs videre om

Kunsthåndværk og design

Kunsthåndværk er rigt repræsenteret i Frederikshavn Kommune, både i byerne og i sommergallerier i oplandet. Glaspuster Niels Christian Olesens værker hører til blandt klassikerne i dansk glaskunst. Siden 1980 har han haft værksted i Skagen, hvor han foruden brugsgenstande arbejder med glasskulpturer. I 2008 skabte han en altertavle i 24 dele til Kvorning Kirke i Viborg Stift.

I Sæby Glaspusteri ved Leni Bille arbejdes der både med serieproducerede brugsgenstande, sæsonprægede figurer og unikaværker. På Skagen Potteri har keramiker Henrik Bergløv Kjær siden 1985 drevet butik og værksted. Gennem de seneste år er arbejdet med keramiske skulpturer blevet stadig mere omfattende, men Skagen Potteri fremstiller dog stadig traditionelle keramiske brugsting.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Frederikshavn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst