Faktaboks

Christian Zacho
Født
31. marts 1843, Pederstrup ved Grenå
Død
19. marts 1913, Hellerup
Titel
Maler
Virkested
Danmark
.
.

Biografi

Christian Zacho gennemgik en usædvanlig grundig uddannelse. Først skoledes han i den danske landskabstradition, dels på Kunstakademiet, dels hos La Cour, P.C. Skovgaard og V. Kyhn. Hos sidstnævnte tilegnede han sig en ny frihed over for motivet og en storladenhed i udtrykket, der gjorde ham usædvanligt åben over for nye kunstneriske udtryk. 30 år gammel var han i Italien sammen med Anton Thiele, Otto Haslund og Chr. Blache, men nok så afgørende var besøget på hjemrejsen på verdensudstillingen i Wien. Her blev han, fortæller Haslund i et brev, stærkt betaget af de franske landskabsmalere, heriblandt repræsentanterne for Barbizon-skolen.

Turen gik snart til Paris, hvor han uddannede sig videre, og hvorfra han sammen med Godfred Christensen og Vilhelm Groth formidlede den ny begejstring for fransk kunst og kultur hjem til Danmark. Sammen med en anden Bonnat-elev, P.S. Krøyer, tilbragte han en sommer i Bretagne. Og hjemkommen til Danmark tilsluttede han sig kredsen af nytænkende litterater og billedkunstnere, der mødtes i foreningen Bogstaveligheden. Z. begyndte tidligt at udstille.

Arbejderne fra 1872-73, året for hans første store rejse, må betegnes som særdeles talentfulde. Kunsthistorisk er hans malerier fra Frankrig af stor betydning ikke mindst for forståelsen af de mere berømte malere, der fulgte i hans spor. Z. forblev nemlig trofast mod sin første oplevelse af fransk landskabsmaleri. Det er den lidt ældre generation med Théodore Rousseau i spidsen, der prægede ham, som det er tilfældet med de to kunstnere, han gerne grupperes med, Godfred Christensen og Groth.

Impressionistisk påvirkning søger man forgæves efter. Landskaberne fra Fontainbleau er i den henseende karakteristiske, ligesom det store vinterbillede, malet i Bretagne, på Statens Museum for Kunst. Betragter man imidlertid Z.s produktion som helhed, finder man mange træk, der viser ham som en maler i den danske landskabstradition. Motiverne fra Bornholm og Sjælland rummer megen finhed men også en vis konservatisme. Det kan også bemærkes, at han i de senere år malede flere portrætter. Dermed bliver Z. en overgangsskikkelse med et ben i det nationale landskabs lejr og et ben i den malerisk friere, franskinspirerede lejr. Den helhed, der ikke desto mindre er over hans produktion, har i den forbindelse perspektiver, der rækker videre til en erkendelse af den danske traditions betydning for perioden som helhed, de danske rødder hos såvel Skagensmalerne som en impressionist som Th. Philipsen.

Genealogi

Zacho, Peter Mørch Christian, 1843-1913, maler. *31.3.1843 på Pederstrup ved Grenå, ?19.3.1913 i Hell., begr. smst. Forældre: Gårdejer Rasmus Z. og Anne Marie Mørch Mønsted. ~15.5.1884 på Fr.berg med Katrine (Ketty) Mathilde Marstrand, *11.4.1858 på Fr. berg, ?7.10.1940 smst., datter af dampmøller Caspar Daniel M. og Caroline Emilie Carlsen.

Uddannelse

I malerlære i Århus i 5 år, svend; Tekn. Sk., Århus (E. Høegh- Guldberg); elev hos G.F. Hetsch; Kunstakad. Kbh. nov. 1862-dec. 67; undervisn. i landskabsmaleri hos Janus La Cour; hos P.C. Skovgaard, hos hvem han boede i 4 år; Huleakad. (Vilh. Kyhn) 1871-72; hos Camille Bernier og Leon Bonnat, Paris 1874, 1875- 76.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links