Oversigt (uden landmålerstok) - set fra sydvest.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
171337
Sted- og lokalitetsnummer
140706-175
Anlæg
Skaldynge, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 3951 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/3 1927. landbrugskandidat, konsulent C. Henriksen, Dalbyover. Diplom. Afmærkn.: 4 MS 1927, Hans Kjær. Køkkenmødding. I hjørnerne af det fredede stykke sat hver sted en granit MS (ialt 4). To fordybninger på pladsen angiver vel de steder hvor prøvegrav- ning i sin tid har fundet sted. (Protnr. A 33518-43).

Undersøgelseshistorie

1927
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKøkkenmødding. I hjørnerne af det fredede stykke sat hvert sted en granit MS (ialt 4). To fordybninger på pladsen angiver vel de steder, hvor prøvegravning i sin tid har fundet sted. (Protnr. A33518-43)Køkkenmødding på Marsilleborgs Mark. FM 1937, 4 MS (A33518-43) Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKøkkenmødding, beliggende langs Ø-siden af lille, glacial erosionsdal. Af de i fredningsteksten omtalte 4 M.S. ses i hhv. NV, NØ og SØ de tre, stående i en ret vinkel med en sidelængde Ø/V på 13 m, i N/S 40 m. Det må antages, at det fredede areal er udlagt som et rektangel, men den SV-lige MS kan ikke lokaliseres, uagtet at området, hvor den formodes at have stået, er overskueligt. Det fredede areal med omgivelser er afdrevet inden for det sidste par år. I forbindelse hermed er foregået omfattende maskinkørsel og effektsløbning på selve det fredede areal, hvorved der flere steder er sket blottelse af skallag, dog kun overfladisk. Med ventrum 6-8 m N for det fredede areals (formodede) SV-hjørne ligger en flere m3 stor kvasbunke. Påtalte den manglende M.S. overfor Marsilleborgs forvalter (?) Knud Hansen, der var særdeles imødekommende. Han lovede at forespørge hos det mandskab, der har afdrevet området og at melde telefonisk tilbage. Han var ikke vidende jom, at den manglede, han mente sidst at have set stenen for ca. 1 år siden. Kvasbunken vil blive afbrændt. Der vil ikke ske nyplantning, heri selvforyngelse. 1/6-90: Tlf. fra Kurt Hansen, Marsilleborg, til Århus-kt., at den manglende M.S. angiveligt skulle være fundet. Bør checkes ved genbesigtigelse. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Skaldynge

Køkkenmødding, affaldsdynge, skaldynge, en særlig type forhistorisk kystboplads, hvis affaldslag hovedsagelig består af måltidsrester, især skaller af østers og muslinger, men også af affald fra redskabstilvirkning, trækul m.m. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links