Faktaboks

Kommune
Skive Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
180713
Sted- og lokalitetsnummer
130409-120
Anlæg
Skaldynge, Stenalder (dateret 9000 f.Kr. - 3951 f.Kr.); Skaldynge, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/1 1929. Skive byråd. Afmærkn.: MS,MS 1930, af særlig form, C. Neergaard. Skaldynge i Krabbesholm skov. Deklarationstekst 1929: En køkkenmødding fra stenalderen beliggende i Krabbesholm Skov umiddelbart op til nordsiden af den vej, der fra Skive fører gennem skoven hen til Krabbesholm. Den fredlyste del af Køkkenmøddingen vil i løbet af året 1929 på Nationalmuseets I's foranstaltning blive afmærket med 2 granitsten til angivelse af grænsen i øst og vest for det fredlyste stykke. En nærmere beskrivelse af køkkenmøddingen med angivelse af det fredlyste partis udstrækning vil derefter blive tilført i nærværende deklaration. (Men det skete åbenbart ikke.)

Undersøgelseshistorie

1872
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1911
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1929
Tinglysning - Det Kulturhistoriske Centralregister
1939
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2000
Museal prøvegravning - Skive Museum
2000
Museal prøvegravning - Moesgård MuseumFormålet med udgravningen er at få et indtryk af køkkenmøddingens stratigrafi. Der blev gravet 5 prøvehuller og i alle fandtes urørte in situ skallag.
2002
Museal prøvegravning - Skive Museum
2002
Museal prøvegravning - Moesgård MuseumI sommeren 2002 blev der gravet en grøft tværs gennem dyngen. Køkkenmøddingen markere sig som en hvælvet 80-90 cm tyk aflejring, der stratigrafisk kan opdeles i en række individuelle lag og lagserier. Nedefter hviler skallaget på et sandlag med skaller og kulturlevn – undergrunden er ikke nået. Skallaget består i dets tykkeste del overvejende af østers, men præges i øvrigt af talrige tynde askelag med mange kogesten. Indholdet af kulturlevn er stort: keramik og knogler mens mængden af flint er lille.
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Areal i skov markeret med fredningssten - køkkenmøddingen kan ikke umiddelbart ses, men stenen står fint ved skovsti.

Skaldynge

Køkkenmødding, affaldsdynge, skaldynge, en særlig type forhistorisk kystboplads, hvis affaldslag hovedsagelig består af måltidsrester, især skaller af østers og muslinger, men også af affald fra redskabstilvirkning, trækul m.m. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links