oversigt, set fra øst
.
den østligste bastion, set fra vest
.
den kantede bastion, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382223
Sted- og lokalitetsnummer
040411-73
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skansevold. Skansen består i sin helhed af en ca. 550 m lang jordvold, der er ca. 1-1,5 m høj og ca. 5 m bred med fem bastionære fremspring; skansen er enkelte steder noget sammensunket og er delvis udvisket på en ca. 60 m lang strækning. Et par steder er der mindre gennembrydninger. Skansens udstræk- ning og placering fremgår af vedlagte deklarationsrids. Skansen er græsklædt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn gammel Forskandsning af Brystværns Højde strækker sig langs Strandkanten af Matr. Nr. 1-3, over det laveste Terrain. Bevoksning: 1984: Græs
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samme tekst som berejsn.1884]. Bevoksning: 1984: Græs
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkansevold, 1,5 x 550 x 5 m. Volden fremtræder som beskrevet. Den Ø-lige halvdel er velbevaret (Ø for elhegn), V herfor ligger skansen nær kysten og særligt mod S er der åbne brud efter vanderosion samt ældre gennembrydninger, med sandaflejringer bag volden. Desuden ligger der en del affald (jern, træ m.m.) nær det gamle "fiskerhus". Visse steder er ca. halvdelen af volden borte / delvist nedskredet. Der burde kystsikres udfor dette udsatte sted ! Ældre tjæregryde bygget ind i skansen. Bevokset med græsser og siv. (Området Ø for hegn betragtet m/ kikkert, ligger på græsning). Volden er mod V noget tilvokset af vildrose, ellers med græs og lidt siv. Jeg kontrollerede ikke længde. Den ligger nær kysten, ret lavt i terræn, ca. 100 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Længere skanse nær Fedkrog. Bevoksning: 1984: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links