Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
382210
Sted- og lokalitetsnummer
040411-33
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dyrkningsspor, Oldtid (dateret 5400 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Afmeldt 1986: ************ Højen er udgravet og fjernet i 1976. Beretning: Nat.Mus. Høj, 2,5 x 14 m. Stærkt afgravet på siderne, særlig mod N, S og V. Omdannet til lystanlæg. Centralgrav sikkert urørt.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn mod N. og S. afskaaren Gravhøj. Om Fund vides intet. Dens Størrelse har været som Tudehøjs [sb.34] paa Matr. Nr. 3.
1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samme tekst som berejsn.1884].
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 1/2 x 14 m., stærkt afgravet fra Siderne, særlig mod N. S. og V. Omdannet til Lystanlæg. Centralgrav sikker urørt.
1971
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1973
Museal udgravning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1973
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed undersøgelsen fandtes i højen en perifert placeret egekistegrav med bl.a. et bronzesværd. Der var mulighed for at finde en eventuel randstenskæde.
2002
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2002
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFornyet undersøgelse af højresten. Der fandtes en bådformet brandgrav med delvist bevarede hvidbrændte og krakelerede knogler, graven målte 400-450 cm i længden og 100-150 cm i bredden. Graven var en dobbeltgrav og de gravlagte lå med hovedet i hver sin retning. Den sydvestligt anbragte person var gravlagt først. Den øverstliggende person havde flere gravgaver liggende på sin højre side, bl.a. en ca. 20 cm lang fladehugget flintdolk af type II, en hvæssesten af sandsten,og en ca. 11 cm lang benbål, måske lukkemekanismen i en skindpose/-taske hele udstyret har ligget i. Der fandtes i graven også sneglehuse og en musling. Muligvis har en kassekonstruktion dækket graven og derover er kastet ler.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,S

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links