Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
38228
Sted- og lokalitetsnummer
040411-30
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,4 x 10 m. Randsten. På højen kystfredningsmærke. En del af den skredet i stranden. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1884
Diverse vind og vanderosion - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed Strandklinten ses en Rest af en Langdysse, hvoraf vistnok største Delen er skreden i Stranden. Den tilbageværende Del er 23' l i NØ-SV c. 19' br. Endestenene have været højere end de andre Randstene. Gravkammer ved man intet om. Bevoksning: 1986: Løvkrat
1896
Diverse vind og vanderosion - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samme tekst som berejsn.1884]. Bevoksning: 1986: Løvkrat
1940
Diverse vind og vanderosion - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj,0.40 x 10 m. Randsten. Paa Højen Kystfredningsmærke. En Del af den skredet i Stranden. Græsklædt i Ager.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Ca. halvdelen er skredet i havet. I klinten ses række af sten. I den S højfod står et (ludende) gammelt sømærke. Højen er bevokset med slåen, tjørn og hunderoser. Højen ligger indenfor raffinaderiets havneområde ca. 12 m fra hegn i Ø, ca. 40 m N for nuværende kystfredningsskilt og 159 m N for havneområdets stakit i S. Højen kan ikke ses fra strandsiden, men i vandet nedenfor den (mod S) ses en samling store sten. Adgang til højen kun fra raffinaderiet (der kræves nøgle til stakitlåge) og er ret svær at finde p.g.a. bevoksning. Underdirektør Hans Bak ved nu hvor den ligger. Bevoksning: 1986: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links