Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39214
Sted- og lokalitetsnummer
040401-24
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse Skansen - der består af en firsidet plads, delvis omgivet af grav. Pladsens længde i retning nord-syd er ca. 90 m, mens dens bredde, der mod nord ligeledes er ca. 90 m mod syd, smalner af således at bredden her er ca. 25 m. På pladsens sydøstlige hjør- ne ligger en høj, "Batterihøj" kaldet. Den er noget afgravet mod nord og vest og har nu en diameter på ca. 15 m og en højde på ca. 3,3 m. Den pladsen omgivende grav løber langs dens øst- og nordside med en bredde i bunden på ca. 2-4 m, og en bredde fra rand til rand på 4-6 m. Gravens dybde er ca. 1,50 - 2,50. Fra skansens nordvestlige hjørne løber graven i en længde af ca. 35 m mod syd. Den er her noget forstyrret af en vej, der udgør dens vestlige grænse. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Batteripladsen dyrkes som hid- til, medens de omgivende grave skal henligge udyrkede, dog er kreaturhold tilladt på hele fortidsmindet.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanseanlæg, hvis udseende svarer til fredningsbeskrivelsen. Selve batteriet ligger uopdyrket hen i højt græs. Plateauet er opdyrket, mens graven er vokset til med græs og tjørn. Skansens østlige del er noget forstyrret af vej. Gammelt husmandssted ligger lige nordøst for skansen på modsatte side af landevej. Mål: højde: 3,4 m, længde: 135 m. ** Seværdighedsforklaring ** Batteriet svarer til batteriet ved Stigsnæs. Fra batterihøjen er der en fri udsigt mod Omø og Storebælt. Skansen ligger lige op til landevejen.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links